Tag: นิสสัน ฟิวเจอร์ส

ผลงานวิจัยระบุ ประเทศไทยให้ความสนใจในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มากที่สุดในอาเซียน [PR]

ผลวิจัยล่าสุดของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) องค์กรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และงานวิจัยทางธุรกิจชื่อดังระดับโลก เปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการ มีความสนใจ และตื่นตัวต่อระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ผลวิจัยชี้ให้เห็นถึง 3 เทรนด์หลักที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และกระแสที่กำลังมาของอี-พาวเวอร์ (e-POWER) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตโดยงานวิจัยด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เพื่อเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ จากนั้นในเดือนกันยายน...

อนาคตแห่งโลกยานยนต์ เอเชียและโอเชียเนีย กับ นิสสัน ฟิวเจอร์ส 2019 [PR]

งานนิสสัน ฟิวเจอร์สที่ฮ่องกงนำเสนอสามเทรนด์การขับเคลื่อนในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ได้แก่ ยานพาหนะที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ บทบาทของมนุษย์ในระบบการขับขี่แบบไร้คนขับ และความสำคัญของความปลอดภัยในนวัตกรรมการขับเคลื่อน งานนิสสัน ฟิวเจอส์ครั้งที่เจ็ดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม ณ เกาะฮ่องกง ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการขับขี่” ในงานมีตัวแทนจาก 13 ประเทศมารวมตัวกันเพื่อเสวนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์ เมือง และเทคโนโลยีการขับเคลื่อน โดยตัวแทนจากภาครัฐ ผู้นำในโลกธุรกิจ และผู้บริหารนิสสันหารือกันเรื่องอนาคตของเมืองและการขับเคลื่อน...
- Advertorial -