Tag: นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง

Asia Young Designer Awards: เวทีประกวดออกแบบระดับนานาชาติ จากนิปปอนเพนต์ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาเป็นนักออกแบบมืออาชีพ [PR]

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ในการก้าวสู่เวทีประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติมืออาชีพ เดินหน้าจัดเวทีประกวด Asia Young Designer Awards 2020 เข้าสู่ปีที่ 13 เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) แสดงแนวคิดการออกแบบที่เน้นให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ มูลค่าสูงสุด...
- Advertorial -