Tag: นายกรัฐมนตรี

นายกฯ ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เริ่ม 26 มีนาคม เพื่อรับมือ Covid-19

หลังจากมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่า ทางรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเข้ม โดยหยิบเอา พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(พรก.ฉุกเฉิน) มาใช้ควบคุมประเทศในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญหน้าความท้าทายจากการระบาดของ Covid-19 ในที่สุดวันนี้ นายกรัฐมนตรีก็ประกาศ พรก.ฉุกเฉินแล้ว โดยจะเริ่มในวันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป และจะใช้เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 เดือนอย่างไรก็ตามมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติตัวต่างๆ ของประชาชน จะมีการจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน โควิด-19" เพื่อที่รับผิดชอบกำหนดและแนวทางต่างๆ ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง...

4 ความจริงเกี่ยวกับ “Google” เสิร์ชเอ็นจิ้นอันดับหนึ่งของคนไทย ที่คุณลุงอาจยังไม่รู้

สำหรับคน Gen X เราอาจเคยได้ทำความรู้จัก และใช้งาน Google Search กันในวิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเมื่อ 20 ปีก่อน หรือหากเป็นคน Gen Y ก็อาจเร็วขึ้นอีกหน่อยกับช่วงชั้นมัธยมต้น ส่วนถ้าเป็นเด็ก Gen Z เชื่อว่าหลายคนอาจไม่ต้องรอจนถึงชั้นประถมก็สามารถทำความรู้จักกับ Google Search ได้แล้วเช่นกัน แต่สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Google มากนัก...
- Advertorial -