Tag: นางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล

แลคตาซอย ดันทายาทรุ่น 3 รับตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย ใช้ระบบบริหารงานเสริมแกร่งให้องค์กร

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองแลคตาซอย ประกาศแต่งตั้ง คุณมัลลิกา จิรพัฒนกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารงานให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และรองรับแผนการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล ถือเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของแลคตาซอย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้าน...