Tag: นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

ถอดกลยุทธ์ น้ำอัดลม “เอส” กับบทบาทของการเป็น Game Challenger

เมื่อแบรนด์เปรียบเหมือนคน ปีนี้น้ำอัดลม “เอส” กำลังจะเข้าขวบปีที่ 4 กับส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบัน 10.4% อันดับ 3 ของตลาด จากมูลค่ารวมตลาดน้ำอัดลมในไทย 51,000 ล้านบาท หรือ 2,000 ล้านลิตร ถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ และเป็นผู้ท้าชิง แต่อาวุธสำคัญที่ทำให้ “เอส” สามารถแข่งขันได้อย่างสูสีกับสองแบรนด์ใหญ่ระดับโลก ส่วนสำคัญหนึ่งมาจากการอยู่ภายใต้ชายคาของกลุ่มไทยเบฟ ที่ทำให้เกิด Synergy ระหว่างบริษัทในเครือด้วยกันแล้ว ขณะที่ส่วนสำคัญอีกประการมาจาก การประสานพลังระหว่างกลยุทธ์ด้านแบรนด์และการขาย...
- Advertorial - ADFEST 2020