Tag: นอนหลับ

Fitbit เจ๋ง ทำนายการเกิดไข้หวัดใหญ่ได้จาก Heart Rate และการนอนหลับ

รู้หรือไม่ Fitbit บนข้อมือของคุณไม่เพียงแต่นับก้าวและจับเวลาการนอนหลับเท่านั้น แต่ในการวิจัยล่าสุด พบว่า Fitbit ยังกลายเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยมอนิเตอร์สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ และช่วยให้เกิดการเฝ้าระวังได้อย่างทันท่วงทีแล้วสำหรับที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ มาจากทีมวิจัยจากสถาบัน Scripps Research Translational ในสหรัฐอเมริกาที่ได้ขอไปทาง Fitbit ให้พวกเขาได้เข้าถึงข้อมูลผู้สวม Fitbit จำนวน 200,000 คนแบบไม่ระบุตัวตนในช่วงเดือนมีนาคม 2016 - มีนาคม 2018 ซึ่งเงื่อนไขในการนำดาต้ามาใช้ก็คือ...

แค่นอนเยอะ ๆ ไม่พอ IKEA ออกแคมเปญชวนคนอินเดีย “นอนหลับให้มีคุณภาพ”

มีอินไซต์ข้อหนึ่งที่น่าสนใจ กับการสำรวจพบว่า อินเดียเป็นประเทศที่ประชากร "นอนหลับ" ในตอนกลางคืนได้ยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยผู้ใหญ่ชาวอินเดียมีโอกาสนอนหลับมากกว่า 8 ชั่วโมง ขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 6.8 ชั่วโมงในวันทำงาน และ 7.8 ชั่วโมงในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นโดยการสำรวจเกี่ยวกับการนอนหลับนี้ทำขึ้นโดยบริษัทวิจัยด้านการตลาดชื่อ KJT Group ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 11,006 คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 12 ประเทศ นั้น...
- Advertorial -