Tag: นมแม่

#นมแม่สร้างอนาคตของชาติ UNICEF x SANSIRI ตอกย้ำแนวคิด เปิด “ห้องนมแม่” ในออฟฟิศ

“เพราะนมแม่เป็นภูมิคุ้มกันแรกสำหรับลูก และมีสารอาหารชั้นยอดที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้ ดังนั้นทารกที่ได้รับนมแม่มีโอกาสเจ็บป่วยจากการติดเชื้อน้อยกว่าและหายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วกว่า นอกจากนี้นมแม่ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และมีผลต่อไอคิวและความสามารถในการเรียนรู้เมื่อเติบโตขึ้น” องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก รวมทั้งภาคีเครือข่ายนมแม่ในประเทศไทย แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยต่อเนื่องจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น แต่ในประเทศไทย ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีทารกเพียงร้อยละ 23.1 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้แม่หยุดให้นมแก่ลูก คือการต้องกลับไปทำงาน...
- Advertorial - ADFEST 2020