Tag: นมอัดเม็ดจิตรลดา

15 ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก ‘Golden Place’ ตู้เย็นชุมชนที่ “พ่อ” สร้างเพื่อคนไทยอยู่ดี กินดี

เมื่อเข้าไปใน “โกลเด้น เพลซ” (Golden Place) ไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นของกินของใช้ที่คัดสรรมาแล้วเพื่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการตามพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สินค้าในโครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ทำให้ภายใน “โกลเด้น เพลซ” มีสินค้าหลากหลาย ได้คุณภาพมาตรฐาน และจำหน่ายในราคายุติธรรม จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศหากย้อนกลับไปถึงที่มาของร้าน “โกลเด้น เพลซ”...

เบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ใน “นมเม็ดจิตรลดา” พระอัจฉริยภาพแก้ปัญหาของ “ในหลวง ร.9”

ในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการกิน “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” หรือ “นมอัดเม็ดจิตรลดา” หยิบเข้าปากคำแล้ว คำเล่า จนหมดซองไม่รู้ตัว…แท้จริงแล้ว ไม่ใช่มีเพียงความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น แต่เรายังได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเราสามารถนำแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้1. พระวิริยอุตสาหะในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองจุดเริ่มต้นของ “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” มาจากภาวะน้ำนมโคล้นตลาดในปี พ.ศ. 2512 ขณะนั้นสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจากตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนมผงจากน้ำนมโคที่รับซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน...
- Advertorial -