Tag: นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

กรุงไทยมอบ 100,000 กรมธรรม์ให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [PR]

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบกรมธรรม์ประกันคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100,000 กรมธรรม์ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัยโดยในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินคุ้มครองจำนวน 5 หมื่นบาท ระยะเวลาคุ้มครองรวม...

‘เตือนแล้วนะ’ 1 เม.ย. ห้ามโกหกว่าติดโควิด-19 ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โทษหนัก ‘ทั้งจำ ทั้งปรับ’ ​

วันที่ 1 เมษายน ของทุกๆ ปี ซึ่งตรงกับ April Fool's Day หรือ "วันโกหก" และมักจะเห็นผู้คนทั่วไป ลุกขึ้นมาพูดเรื่องโกหกต่างๆ นานา ในวันดังกล่าวกันเป็นประเพณีปฏิบัติ แต่ในสถานการณ์อ่อนไหวเช่นปัจจุบัน ที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด กระทรวงสาธารณสุข จึงออกมา "ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม" ด้วยการออกประกาศ "ห้ามโพสต์ว่า ติดโควิด-19" ซึ่งถ้าใครฝ่าฝืน...
- Advertorial -