Tag: ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เปิดตัว “ตู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ” แห่งแรก เอาใจลูกค้าสายรักษ์โลกให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น [PR]

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ โดย บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เปิดตัวช่องทางจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบตู้กดอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ที่มั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งเครื่องแรกแล้ว ณ อาคาร INC2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ก่อนจะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ที่...

นักออกแบบรุ่นใหม่ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน บนเวที “The Challenge – Packaging Design Contest” ปีที่ 4...

กว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ซักชิ้นที่สามารถใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งให้ทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงาม ช่วยถนอมสินค้า ทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ทรัพยากรในการผลิตได้อย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ล้วนแต่ต้องผ่านขั้นตอนของการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์อย่างมากธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจร จึงเปิดเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในโครงการ “The Challenge – Packaging Design Contest 2019” ขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยเชิญชวนนักศึกษาที่มีใจรักด้านการออกแบบจากทั่วประเทศ ให้ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาร่วมประลองฝีมือ เพื่อให้น้องๆ...