Tag: ธุรกิจค้าปลีก

ปั้น Community Mall อย่างไร ไม่ให้เจ๊ง ! และถอดสูตรความสำเร็จ “The Nine Center”

เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว วงการค้าปลีกไทยเกิดเซกเมนต์ใหม่ขึ้นมา นั่นคือ "Community Mall" รูปแบบค้าปลีกขนาดกลาง เกิดขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและชุมชน ลักษณะเฉพาะตัวของ "Community Mall" เป็นค้าปลีกที่รองรับคนในชุมชนโดยรอบ หรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านนั้น รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะที่การออกแบบจะผสมผสานระหว่างพื้นที่เปิดโล่ง กับตัวอาคารเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคาร 2 – 3 ชั้น มีทางเข้า-ออกโครงการง่าย ส่วนสินค้าและบริการ มุ่งตอบความต้องการชีวิตประจำวันเป็นหลัก ช่วงเวลานั้น...

เปิดกรณีศึกษา “Think Space B2S” พื้นที่ขายประสบการณ์ ทางออกร้านหนังสือในวันที่ออนไลน์คือคู่แข่ง

เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่น่าสนใจ สำหรับ “B2S” ร้านขายหนังสือ สื่อบันเทิง และเครื่องเขียนของกลุ่มเซ็นทรัล หรือแม้แต่ธุรกิจร้านหนังสือในประเทศไทย ที่วันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ นั่นคือ ธุรกิจออนไลน์กลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญ มากกว่าที่จะเป็นร้านหนังสือแบบเดียวกันเหมือนในอดีต ทั้งยังพบว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้ B2S ต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยที่ผ่านมาได้พยายามยกระดับร้าน (Physical Store) ไปสู่การนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ และเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค เพื่อให้เป็นมากกว่าร้านขายหนังสือ สื่อบันเทิง และเครื่องเขียน เช่น...

มากกว่าเครื่องมือขาย “iBeacon” อาวุธลับสร้าง Customer Engagement ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม

หลายคนน่าจะเคยได้ยินเทคโนโลยี iBeacon และเคยทดลองใช้กันมาบ้างแล้ว ส่วนใหญ่ธุรกิจค้าปลีกนิยมนำไปใช้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านี้ พัฒนาขึ้นโดย Apple เมื่อกว่า 3 ปีที่แล้ว เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามโลเกชั่นจุดต่างๆ เพื่อรับและส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth และ Smart Device ที่ดาวน์โหลด Application ของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เมื่อลูกค้าเดินเข้าไปยังจุดที่ติดตั้ง iBeacon จะมี...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020