Tag: ธนาคารวาณิชธนกิจ

Citigroup

Citi เตรียมถอนตัวจากธุรกิจ “Consumer Banking” 13 ตลาด ทั้งไทย – เอเชีย และยุโรป

“Citigroup Inc.” วางแผนที่จะออกจากธุรกิจ Consumer Banking หรือ Retail Banking ใน 13 ตลาด ทั้งภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาประกอบด้วยออสเตรเลีย บาห์เรน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย...
- Advertorial -