Tag: ธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการ

7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ พร้อมบริการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา [PR]

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ธนาคารทุกแห่งพร้อมให้บริการเปิดบัญชี และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาโดยขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวัน และบริหารจัดการในการรองรับที่สาขา อาทิ การแจกบัตรคิว การติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้จำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาติดต่อในพื้นที่สาขาสามารถเว้นระยะห่างกันได้ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงาน และลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างของโรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขธนาคารยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์และทางเว็บไซด์ของธนาคารในเรื่องวิธีการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่าง...

ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ 30 มี.ค. 63

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 มีนาคม 2563) ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวมถึงธนาคารออมสินที่ได้ประกาศปิดทำการไปก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ แต่งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 แต่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมทั้งนี้...
- Advertorial -