Tag: ธนาคารทหารไทย

สุขภาพการเงินคนไทยป่วยขั้นวิกฤต แถมเปย์ค่าหวย เหล้า บุหรี่ มากกว่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา     

ทีเอ็มบี(TMB) เจาะลึกสถานการณ์ทางการเงินของคนไทย พบอาการน่าเป็นห่วง ทั้งมีเงินออมไม่พอ ติดนิสัยใช้จ่ายในเรื่องไม่จำเป็น รวมทั้งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการออม และไม่มีการวางแผนหรือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินไว้ล่วงหน้า ที่สำคัญมีถึง 1 ใน 5 หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือตกงานจะมีเงินใช้ได้ไม่ถึง 1 เดือนสิ่งที่คิด VS สิ่งที่เป็นศูนย์วิเคราะห์วิจัย Customer Insights by TMB Analytics โดย คุณนริศ...

SME ไทยยังถนัดสายบู๊ เก่งเรื่องขาย+ตลาด แต่ขาดการต่อยอดด้วยดิจิทัล และการบริหารต้นทุน

ผลสำรวจ “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี” (TMB-SME Sentiment Index) ช่วงไตรมาส 4/2560 โดยศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี (RMC) ทีเอ็มบี ทำการเก็บความเห็นผู้ประกอบการ SME มากกว่า 1,100 รายทั่วประเทศ พบว่า SME ไทยมีความเชื่อมั่นในเรื่องรายได้หรือความสามารถในการสร้างยอดขายในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41.9 จาก 38.9 ในไตรมาสก่อน เป็นทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ในอีก 3...
- Advertorial -