Tag: ธนาคารกสิกรไทย

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี แนะเคล็ดลับความสำเร็จของร้านค้าในศูนย์การค้า ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบาย และความใส่ใจ [PR]

ปัจจุบันนี้ ร้านค้าในศูนย์การค้าต่างแข่งขันกันอย่างหนัก เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า เพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยมีการทำการศึกษาจากสถาบันมีชื่อเสียงหลากหลายแห่ง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีก  ทั้งนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่น่าสนใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอื่นๆได้นำมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อผลักดันให้ร้านค้าในห้างสรรพสินค้าของตนประสบความสำเร็จที่ตั้งของศูนย์การค้าและความสะดวกสบายในการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งของศูนย์การค้าและความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่จะผลักดันให้ร้านค้าประสบความสำเร็จ  ในปัจจุบัน ผู้ซื้อมีตัวเลือกมากขึ้น และมีความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อมีความเปลี่ยนแปลงสูง เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลา จึงทำให้พวกเขาพิจารณาใช้บริการร้านค้าจากที่ตั้งเป็นหลัก ดังนั้น ร้านค้าจึงมีความจำเป็นต้องให้ความสะดวกแก่ลูกค้าของตนเองมากที่สุด คือผลักตัวเองให้เข้าไปอยู่ในที่ๆผู้ซื้ออยู่คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย...

กสิกรไทยคว้ารางวัล The Best Bank in Thailand [PR]

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ และ นายดิถีชัย ลิมโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลสูงสุด The Best Bank in Thailandในงาน The Alpha Southeast Asia’s 9th Annual Best Financial Institution  Awards...

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ 9 เดือน ปี 58 กำไร 33,997 ล้านบาท [PR]

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2558 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 33,997 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.05%ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 33,997 ล้านบาท...
- Advertorial -