Tag: ที่สุด…ทุกสิ่ง

บัตรเครดิตกรุงศรีหันใช้ Pull Strategy พร้อมรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ขยายฐานลูกค้า Gen Y สร้าง Brand Loyalty ระยะยาว

แม้ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บัตรเครดิตกรุงศรี จะสามารถสร้างฐานลูกค้าได้จำนวนมากถึง 2 ล้านบัญชี และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายครอบคลุมทุกเซ็กเม้นต์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม ลูกค้าแมส รวมทั้งบัตรโคแบรนด์ต่างๆ แต่ยังคงพบความท้าทายสำคัญคือ การที่บัตรยังไม่มีภาพลักษณ์และคาแร็คเตอร์ที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาการสื่อสารการตลาดส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักสำคัญไปกับเรื่องของการทำโปรโมชั่นเป็นหลัก โดยที่ยังไม่เคยออกมาพูดในมิติที่เกี่ยวข้องกับตัวบัตรเพื่อให้คนเข้าใจถึงภาพลักษณ์ คาแร็คเตอร์ รวมทั้ง Core Feature หลักๆ ที่จะได้จากการถือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาก่อน เพิ่ม Pull Strategy พร้อมขยายฐานกลุ่มใหม่ นอกจากภาพลักษณ์และคาแร็คเตอร์จะไม่ถูกจดจำแล้ว...
- Advertorial - ADFEST 2020