Tag: ทีเอพี

Brewing a Better World การบ่มที่ดี สตาร์ทตั้งแต่จุดเริ่มต้น “ทีเอพี” มอบทุนการศึกษาเด็กๆ ชุมชนรอบโรงงาน

"ไฮเนเก้น"(Heineken) ไม่ใช่แค่เพียงเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่คนทั้งโลกหลงรักและจดจำ แต่ในฐานะองค์กร ไฮเนเก้น ยังยืนหยัดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ แนวทางการทำงาน และชุมชนโดยรอบโรงงานผ่าน Brewing a Better World นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งนโยบายนี้ยังได้ส่งต่อมายังกลุ่มบริษัททีเอพี ที่เชื่อว่าการศึกษาถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชุมชนให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนคุณวลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการการสื่อสารและพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี ได้ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brewing a Better World ว่า นโยบายนี้เน้นไปที่การป้องกัน...
- Advertorial -