Tag: ทิปโก้

“ทิปโก้ – มาลี” รุกธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มสุขภาพ ก้าวใหญ่ที่เป็นมากกว่าน้ำผลไม้

ความน่าสนใจของตลาดน้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋องในประเทศไทย คือ มี Local Player แข็งแกร่ง โดยมีสองแบรนด์ไทยผู้นำในตลาด คือ “ทิปโก้” และ “มาลี” ที่จุดเริ่มต้นของทั้งคู่เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว มาจากการเป็นผู้ผลิตผลไม้กระป๋อง ฝั่ง “ทิปโก้” ดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดคั้น น้ำสับปะรดเข้มข้น ในขณะที่ “มาลี” เริ่มจากทำธุรกิจส่งออกผลไม้ แต่ด้วยปัญหาผลผลิตมากเกินความต้องการ...

‘ทิปโก้’ เปลี่ยนแผน ! แยกทางกับ ‘ซันโตรี่’ มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Global Brand

จากจุดกำเนิดดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าเกี่ยวกับ “สับปะรด” ทั้งสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดคั้น และน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อส่งออก ขยับสู่การผลิตน้ำผลไม้ กระทั่งได้ “ร่วมทุน” กับค่ายเครื่องดื่ม “ระดับเอเชีย”  ที่มี Aim ในการเติบโตระดับ Worldwide เช่น “ซันโตรี” ในบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด(TFB) ผสานความร่วมมือสู่การขยายตลาดในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่ปี 2550...

LATEST POST

MOST POPULAR