Tag: ทำอนาคตให้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

SC ชูทิศทาง 5 ปี “NEXT is NOW” ทำอนาคตให้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และตอกย้ำความเป็นแบรนด์รู้ใจผู้อยู่อาศัย [PR]

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชูทิศทาง 5 ปี 2562-2566 “NEXT is NOW” ทำอนาคตให้เกิดขึ้นจริง สร้าง living solutions ให้จับต้องได้ เพื่อส่งมอบสู่ผู้อยู่อาศัย หลังประกาศวิชั่นอนาคตก้าวสู่การเป็น living solutions provider ในปี 61 ที่ผ่านมา โดยขับเคลื่อน SC ผ่าน 3 เป้าหมายหลัก (objectives ) คือ“SC ASSET...