Tag: ถูกฟ้อง

facebook logo

46 รัฐผนึกกำลังฟ้องเฟซบุ๊กผูกขาดการค้า Instagram-WhatsApp เสี่ยงถูกแยกบริษัท

FTC หรือคณะกรรมาธิการการค้า (US Federal Trade Commission) ผนึกกำลัง 46 รัฐของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง เฟซบุ๊ก (Facebook) เจ้าพ่อโซเชียลมีเดีย ข้อหาผูกขาดตลาดแล้วการยื่นฟ้องครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย โดยมีอัยการจาก 46 รัฐทั่วประเทศร่วมเป็นโจทก์ (มีเพียงรัฐเซาท์ดาโกต้า รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐอลาบามา และรัฐจอร์เจีย เท่านั้นที่ไม่ร่วมขบวนด้วย)ภายในเอกสารฟ้องระบุว่า ข้อหาดังกล่าวได้พิจารณาจากประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการซื้อกิจการของคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ทำให้พิจารณาได้ว่า เฟซบุ๊กต้องการสร้างการเติบโตเพื่อจะได้กุมอำนาจและกำหนดทิศทางต่าง...
- Advertorial -