Tag: ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

ไข 3 เคล็ดลับ วิธีซื้อสื่อโฆษณาดิจิทัล สูตรความสำเร็จสำหรับ SMEs

ตัวเลขการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้  ประเมินว่าน่าจะพุ่งสูงถึง 14,330 ล้านบาท หรือเติบโต 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ซึ่งที่มีอยู่กว่า 12,400  ล้านบาท  แม้ว่าสัดส่วนการใช้เม็ดเงินดังกล่าวจะยังเทียบไม่ติดกับการใช้เม็ดเงินผ่านสื่ออื่นๆ  เพราะว่าสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลคิดเป็นเพียง 14% ของการใช้เม็ดเงินผ่านสื่อโฆษณาโดยรวมกว่า 1 แสนล้านบาท  ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลทั่วโลก  มีสัดส่วนถึง 40%  สามารถแซงสื่อโทรทัศน์ได้แล้ว โดยมีสัดส่วน 36%  และเชื่อว่าเทรนด์ของประเทศไทยเองก็เดินตามแนวทางเดียวกับกระแสโลกเช่นกันFacebook ครองแชมป์...