Tag: ดร.ชาคริต พิชญางกูร

ยิ่งได้ ม. 44 ช่อง 8 ​ยิ่งแข็งแร็ง ​​เพิ่มสปีดอาร์เอสสู่ ‘บริษัทหมื่นล้าน’ พร้อมถอดรหัส MPC โมเดลลับที่สร้าง...

หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศคำสั่งใชัมาตรา 44 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และในอุตสาหกรรมทีวี ด้วยการยกเว้นค่าใบประมูล 2 งวดสุดท้าย (งวดที่ 5 และ 6 มูลค่ากว่า​ 1.3 หมื่นล้านบาท) รวมทั้งไม่ต้องจ่ายค่าเช่าโครงข่าย (Mux) ตลอด 10 ปี (มูลค่าราว 1.8 หมื่นล้านบาท)...

กรณีศึกษา ‘อาร์เอส’ กับการ Cross Industry ‘ต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม’ เพราะส่ิงที่ใช่ ไม่จำเป็นต้องใช่เสมอไป

ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ​สำหรับการขอปรับย้ายหมวดธุรกิจ จากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) มาเป็นหมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) โดยยังคงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) เช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หลังทำผลประกอบการปีล่าสุดเติบโตได้ทั้งรายได้และกำไร รวมทั้งยังสร้าง New Hi ให้กับธุรกิจในรอบ 37...