Tag: ช้อปปิ้ง ออนไลน์

ส่องตลาด “FMCG บนอี-คอมเมิร์ซ” โตทั่วโลก แข่ง “ราคา-โปรโมชั่น” เดือด! แย่งชิงลูกค้า

“กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)” เผยผลวิจัย “อนาคตของตลาด FMCG ในช่องทางอี-คอมเมิร์ซ” พร้อมชี้แนวโน้มและปัจจัยในการเจาะตลาดอี-คอมเมิร์ซ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของคน 5 ทวีป โดยพบว่า ภาพรวมการเติบโตของวงการอุตสาหกรรม FMCG ทั่วโลก ในปี 2559 (สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2559) มีอัตราการเติบโตเพียง 1.3% และคาดการณ์ว่าจะตกลงเหลือเพียง...