Tag: ชงเจริญ

The Cassette – ชงเจริญ พลิกเกมส์แก้วิกฤติโควิด 19 ส่ง FB Live Music เชื่อมลูกค้าเก่า-สร้างลูกค้าใหม่

การมาของโควิด-19 ไม่ได้แค่คร่าชีวิตและสุขภาพของผู้คนอย่างมาก แต่ยังทิ้งบทเรียนสำคัญให้ทุกคนได้คิดในยามต้องเผชิญกับวิกฤติโดยเฉพาะคนทำธุรกิจ ทั้งในเรื่อง “ความไม่แน่นอน” และ “การปรับตัว” เพราะถึงแม้หลายธุรกิจจะมีการวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น บางครั้งแผนสำรองที่วางไว้อาจต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนั้นเช่นกัน ดังนั้น ในยามวิกฤติ ผู้ที่อยู่รอดจึงอาจไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไป แต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วต่างหากเช่นเดียวกับธุรกิจสถานบันเทิง (ผับบาร์หรือร้านอาหารกึ่งผับ) ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนค่อนข้างมากหากเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น สถานบันเทิงผับบาร์มักเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกๆ เสมอ แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าธุรกิจต้องหยุดกิจการชั่วคราวจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ร้าน...

CPN ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่มีกลุ่มผู้ติดเชื้อเดินทางมาที่ Groove เซ็นทรัลเวิลด์

ซีพีเอ็น ในนามศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบประเด็นที่มีข้อสงสัยว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้ามาใช้บริการในโซน Groove ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจากการตรวจยืนยันว่าไม่มีใครในกลุ่มผู้ติดเชื้อเดินทางมาที่ Groove แต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อความในแถลงการณ์ ระบุ วันที่ 12 มีนาคม 2563 อธิบายรายละเอีด ไว้ดังต่อไปนี้เรียน  ลูกค้าทุกท่านที่เคารพจากการพูดถึงในโซเชี่ยลมีเดียกรณีมีกลุ่มผู้ติดเชื้อเดินทางมาที่โซน Groove ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้น ทางศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับร้านชงเจริญ สรุปว่า...
- Advertorial -