Tag: ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก

เอสซีจี ร่วมกับ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ฉมา ภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด “Innovative Floating Park” สวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ...

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด “Innovative Floating Park” ต้นแบบการสร้างสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้นำนวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จากเอสซีจี มาผสมผสานกับ “สวนลอยน้ำ เพื่อตอบโจทย์ Urban Solution ทั้งด้านพลังงานทางเลือก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำ โดยจัดแสดงต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงาน Bangkok...
- Advertorial - ADFEST 2020