Tag: จุฬา

7 สุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เวที DRIVE AWARD 2017

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทยกับการประกาศรางวัล “DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล จาก 32 รายชื่อชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานอันโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญและเป็นเครื่องการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรระดับประเทศนายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในการเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน ด้านการศึกษาทางธุรกิจ หรือThe Pillar of the Kingdom...

เผยโฉม 14 สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ในงาน JUMC STAR 2017

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล “JUMC STAR 2017” ให้กับ STARTUP คนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือก Startup ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อประกาศเป็นเกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ...

AIS ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน “แบรนด์องค์กรมูลค่าสูงที่สุด”

ถึงแม้คำว่า “แบรนด์” เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ  แต่แท้จริงในทางการตลาดหรือธุรกิจ “แบรนด์” สามารถคำนวณและวัดเป็นมูลค่าแบรนด์ได้  ผ่านการคำนวณจากสำนักวิจัยแบรนด์ที่มีสูตรคำนวณมูลค่าแบรนด์ต่างกันออกไป ซึ่งนำไปอ้างอิงในเชิงธุรกิจได้  อย่างในประเทศไทยเองก็มีเครื่องมือสำหรับการวัดมูลค่าแบรนด์ ชื่อว่า  CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งคิดค้นโดย รศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และอ. ดร. เอกก์  ภทรธนกุล  อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด...

จุฬาฯ เปิดให้ทดลองเรียน MBA JUMC รุ่นที่ 10

เชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรวิชา MBA มักจะอยู่ในลิสต์ด้วยเป็นแน่ แต่เอาเข้าจริงเรามีข้อมูลมากแค่ไหน ก่อนที่จะตัดสินใจศึกษาปริญญาโท MBA จริงๆ และจะดีมั้ยหากว่ามีโอกาสได้ทดลองเรียน MBA ดูก่อนว่าเราชอบหรือเหมาะจริงๆหรือไม่?JUMC (Junior MBA Chula) เป็นโครงการระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้ได้มาทดลองเรียนและใช้ชีวิตแบบเด็ก MBA จริงๆ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรรับเชิญมากความสามารถต่างๆ ที่จะมาถ่ายทอดหลักสูตร MBA แบบฉบับมินิภายในระยะเวลาประมาณ 4 อาทิตย์ซึ่งในระหว่างหลักสูตรนั้นผู้ที่เข้ามาจะได้พบประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย เช่นทัศนคติและความรู้ใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคม สังคม ได้พบเพื่อนๆที่มีแรงบันดาลใจ...
- Advertorial -