Tag: จิมมี่ เดอะ โค้ช

“จิมมี่ เดอะ โค้ช” ผนึก ม.สยาม ปั้นหลักสูตร “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” ครั้งแรกของไทย [PR]

กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช เดินหน้าขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษาไทย ส่งสถาบันฝึกทักษะการโค้ช (TCA) จับมือมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA–Coaching for Business Development) ครั้งแรกในประเทศไทย ชูจุดเด่นการนำทักษะการโค้ชร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมยกระดับผู้เรียน สู่การเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งจากภายในจิตใจ ซัคเซสทั้งธุรกิจ–ชีวิตส่วนตัว ดีเดย์เปิดรับสมัครรุ่นปฐมฤกษ์ เดือน พ.ค. ศกนี้TCA ขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษาโค้ชจิมมี่–พจนารถ...

“Leadership from Within” ปลุกพลังบวกผู้นำจากภายใน ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน (“Success X Happiness”) [PR]

ในยุคที่ใครๆ ก็พูดถึงเรื่อง Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ผู้นำองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดอาวุธด้วย Transformation หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเหตุนี้จึงทำให้ กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group) ส่งเทียบเชิญผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำ พร้อมเปิดบ้านร่วม Workshop  เพื่อหาแนวทางในการตอบโจทย์การสร้าง Mindset | morale | Engagement...
- Advertorial -