Tag: จิตอาสา

“มาริษา เจียรวนนท์” ส่งแรงบันดาลใจสู่การก่อตั้ง “มูลนิธิเชฟแคร์ส์” รวมเชฟจิตอาสาปรุงอาหารเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน [PR]

มาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งโครงการเชฟแคร์ส์ จัดงาน Chef Cares Appreciation Lunch & Award Ceremony เพื่อแสดงความขอบคุณเชฟทั้ง 73 ท่านที่ได้ร่วมมือกันด้วยจิตอาสา ผลักดันโครงการเชฟแคร์ส์ ผ่านการปรุงอาหารรสเลิศ และส่งมอบไปยังทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะที่อุทิศตนให้การรักษาผู้ป่วย ตลอดจนให้บริการแก่สังคม ในการต้านภัยจากไวรัสโควิด-19 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย...

นวัตกรรมของเอสซีจี ช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรและแฟลตตำรวจ ทุ่งสองห้อง ในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 [PR]

ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียในเขตชุมชน นับเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ เพราะลำคลองที่เน่าเสียนอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งของเชื้อโรค และขยะในแม่น้ำลำคลองยังทำให้น้ำไหลระบายสู่ปลายทางไม่สะดวก หรือกลายเป็นปัญหาขยะในทะเลอีกต่อหนึ่งด้วยเอสซีจีได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมใน โครงการ “จิตอาสา สำรวจออกแบบ จัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชุมชนแฟลตตำรวจทุ่งสองห้องและคลองเปรมประชากรเป็นต้นแบบของโครงการ สอดคล้องกับพระราชดำริเรื่องการพัฒนาคุณภาพของในหลวง รัชกาลที่ 10“จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรตลอดสายในกรุงเทพฯ พบว่า เขตดอนเมืองและหลักสี่ เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยหนาแน่น และมีน้ำเน่าเสียมากที่สุด จึงเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการฟื้นฟู...

เอสซีจี รวมพลังพนักงานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์รอบ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ [PR]

พนักงานจิตอาสาเอสซีจีกว่า 200 คน นำโดยนายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ระดมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทาสีเสาใต้สะพานสูง ทาสีผนังและบันไดทางเดินสะพานข้ามฝั่ง รวมถึงทำความสะอาดสถานที่ใต้สะพาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ โดยได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนโดยรอบเอสซีจีนายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่...

“โครงการบ้านปลา” Beyond CSR ของเอสซีจี เคมิคอลส์ จากอุปกรณ์สร้างบ้านคน สู่บ้านของ “ปลา”

“เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือชุมชนใด การได้รับการยอมรับจากผู้คนในแต่ละชุมชนที่เราเข้าไปเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน การได้ใจคนในชุมชนให้ยอมรับว่าเราคือส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่การเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราตั้งโรงงานอยู่ที่นั่น” จากคำพูดของ คุณชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์แต่ละโครงการที่เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนาขึ้นจึงมุ่งหวังในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ รวมทั้งเน้นทำโครงการที่สามารถต่อยอดและพัฒนาต่อได้อย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในชุมชน มากกว่าแค่การเข้าไปบริจาคสิ่งของ หรือให้ความช่วยเหลือแบบครั้งคราว โดยทางเอสซีจีจะเรียกการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะนี้ว่า “Beyond CSR”โจทย์หลักคือปัญหาของท้องถิ่นคุณชลณัฐ กล่าวถึงแนวทางในการสร้าง Engage กับแต่ละชุมชนที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมอบหมายให้พนักงานในระดับผู้จัดการแต่ละคนจะต้องมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลของตัวเองคนละ...
- Advertorial -