Tag: จำเป็นต่อชีวิต

เปิดบิ๊กเทรนด์ผู้บริโภคยุค 2019 ชีวิต “(เสพ)ติด” ดิจิทัล

เป็นผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดจากทาง GroupM ประเทศไทย กับงาน Focal 2019 ที่ในปีนี้พบความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไปอีกขั้น นั่นคือ การมองว่าดิจิทัลคือไอเท็มที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการใช้เงินของผู้บริโภคที่พบว่าเริ่มเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็ว รวมถึงเหตุผลดีต่อใจของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองโดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจผู้บริโภคจำนวนกว่า 200 คน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2019 ใน 17 จังหวัดของไทย ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย...