Tag: งบเอนเตอร์เทน

google search logo office

ประหยัดเงิน (เกือบ) หมื่นล้าน! เหตุ Google ให้พนักงาน Work From Home

ผลประกอบการไตรมาสแรกของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ประกาศออกมาแล้ว ซึ่งบริษัทไม่เพียงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าโฆษณาที่บรรดาแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มเห็นสัญญาณดีและกลับมาใช้จ่ายกันอีกครั้ง แต่ในไตรมาสนี้ งบการเงินของ Alphabet ยังโชว์ว่า บริษัทสามารถเซฟเงินได้อีก 268 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,345 ล้านบาทจากการให้พนักงาน Work From Home ด้วยเหตุที่กล่าวเช่นนั้นเพราะเมื่อพนักงานไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ (พนักงาน Google...
- Advertorial -