Tag: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

bts ananda

กทม.เลื่อนเก็บค่าโดยสาร BTS ตลอดสาย 104 บาท ออกไปก่อน เสนอราคาสูงสุด 65 บาท

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เนื้อหาดังนี้ตามที่รัฐบาลมีมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 มอบหมายให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเดินรถเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม...
- Advertorial -