Tag: ค่าแรง

กระแสความเท่าเทียมทางเพศเป็นเหตุ Nike ประกาศจะเพิ่มค่าแรง 7,000 ตำแหน่ง

พนักงานมากกว่า 7,000 คนของ NIKE(ไนกี้) จะได้รับการขึ้นค่าแรงหลังจากมีการตรวจการจ่ายค่าแรงภายในว่าไม่มีความเท่าเทียมของแรงงานหญิง รายงานนี้สั่นคลอนบริษัทและมีผลทำให้ผู้บริหารระดับสูงหลายคนต้องออกจากบริษัทไป Nike เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าแรงในครั้งนี้ ก็เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ “พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและมีอำนาจ” โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลกับพนักงานของไนกี้ 74,000 คนทั่วโลกด้วย  2 เดือนก่อนหน้านี้ Mark Parker ซีอีโอ Nike ได้ประกาศในการประชุมของว่า Nike จะปรับเปลี่ยนค่าแรงและโปรแกรมเทรนนิ่งการบริหารเพื่อที่จะสะท้อนเป้าหมายของความเท่าเทียมในค่าแรงและความหลากหลายของแรงงาน พร้อมทั้งกล่าวขอโทษที่เขาไม่รับรู้สัญญาณความไม่พอใจก่อนหน้านี้ ความวุ่นวายภายในของไนกี้ เกิดจากการที่พนักงานหญิงบอกว่า พวกเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมในตำแหน่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งระดับสูง...
- Advertorial - ADFEST 2020