Tag: ค่าดำเนินการชำระเงิน

“สกู๊ต” ยกเลิกค่าธรรมเนียม “ชำระเงิน” ทุกเที่ยวบินทั่วโลกแล้ว

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการชำระเงินเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากก่อนหน้านี้ที่ ภาคการเงินธนาคาร ออกมาประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล กลายเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญ ขณะเดียวกันยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (ที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไปอย่างเต็มๆ) ไปอย่างสิ้นเชิงถือเป็นข่าวดีอีกครั้งสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆ เมื่อภาพนี้กำลังเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจสายการบิน โดยล่าสุด “สายการบินสกู๊ต” (Scoot) สายการบินราคาประหยัดภายใต้การบริหารของกลุ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมชำระเงินทุกเที่ยวบินทั่วโลก ที่มีการสำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินสกู๊ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จากเดิมที่มีการเรียกเก็บเพื่อใช้จ่ายสำหรับการอำนวยความสะดวกระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน ตลอดจนถึงบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน สำหรับแผนการยกเว้นค่าดำเนินการชำระเงินในการสำรองที่นั่งของสายการบินสกู๊ต เริ่มต้นทดลองยกเว้นค่าดำเนินการชำระเงินครั้งแรก ในประเทศแถบทวีปยุโรป เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ก่อนจะออกมาประกาศยกเว้นค่าดำเนินการชำระเงิน AXS สำหรับผู้โดยสารในสิงคโปร์ และ...
- Advertorial -