Tag: คู่มือพลิกสถานการณ์เสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดย่อมสำหรับประเทศไทย

facebook

Facebook เปิดตัวคู่มือช่วย SME ฟื้นตัว หลังผลวิจัยชี้ยอดขายน้อยลง-ต้องลดพนักงาน

Facebook เปิดข้อมูล "รายงานสภาวะธุรกิจขนาดเล็กในระยะที่ 4" ที่จัดทำร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) พบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กบน Facebook ในประเทศไทยต่างต้องลดพนักงาน, มียอดขายลดลง และสถานะทางการเงินน่าเป็นห่วงโดยตัวเลขที่รายงานชิ้นนี้มีการเปิดเผย ได้แก่ 38% ของธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงลดจำนวนพนักงานในเดือนสิงหาคม เนื่องจาก Covid-19 ส่วนธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นผู้ชายราว...
- Advertorial -