Tag: คูลฟาเรนไฮต์ 93

กรณีศึกษา ‘อาร์เอส’ กับการ Cross Industry ‘ต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม’ เพราะส่ิงที่ใช่ ไม่จำเป็นต้องใช่เสมอไป

ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ​สำหรับการขอปรับย้ายหมวดธุรกิจ จากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) มาเป็นหมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) โดยยังคงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) เช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หลังทำผลประกอบการปีล่าสุดเติบโตได้ทั้งรายได้และกำไร รวมทั้งยังสร้าง New Hi ให้กับธุรกิจในรอบ 37...
- Advertorial -