Tag: คุมอง

ครบรอบ 20 ปี บริษัทคุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด “20 ปีแห่งการสร้างรอยยิ้มและความมั่นใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็กไทย” [PR]

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ บริษัทคุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยครบรอบ 20 ปีแล้ว ซึ่งระบบการเรียนแบบคุมองถือได้ว่าเป็นระบบการเรียนเสริมหลักสูตรที่แพร่หลายที่สุดในโลก“คุมอง” ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1954 โดยคุณโทรุ คุมอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้คิดค้นแบบฝึกหัดให้ลูกชายซึ่งตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.2 ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทุกวันจนสามารถทำแคลคูลัสซึ่งเป็นเนื้อหาระดับมัธยมปลายได้ตอนอยู่ชั้น ป.6 และระบบการเรียนนี้ได้แพร่ขยายออกไปในรูปแบบแฟรนไชส์ทั่วโลก“คุมอง” เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากว่า 60 ปี...