Tag: คุณธนา ไชยประสิทธิ์

‘เพชร โอสถานุเคราะห์’ ลาออกจากตำแหน่ง CEO โอสถสภา ดัน ‘กรรณิกา ชลิตอาภรณ์’ ขึ้นแท่นบริหาร

"บมจ.โอสถสภา"  ปรับโครงสร้างใหม่ หลัง "คุณเพชร โอสถานุเคราะห์" ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมเปิดทางให้ทีมผู้บริหารมืออาชีพเข้าบริหารงานคุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อบ่ายวันนี้ ว่าหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากคุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ ให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งในการปรับโครงสร้างดังกล่าว คุณเพชร โอสถานุเคราะห์จะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ คุณกรรณิกา...
- Advertorial -