Tag: คุณกระทิง – เรืองโรจน์ พูนผล

3 ปัจจัย ดับฝัน “สตาร์ทอัพไทย” เพราะขาดแคลนบุคลากร (Talents) – เงินลงทุน – ต้นทุนสูง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ หนึ่งในความจริงที่โลกรวมถึงประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ก็คือ การเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพได้ทำให้หลายวงการเกิดการตื่นตัว และทำให้รูปแบบการแข่งขันของภาคธุรกิจเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ อาทิ การมีสตาร์ทอัพด้าน Ride-Sharing ที่เข้ามาปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่ง สตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของสถาบันการเงิน สตาร์ทอัพด้าน AR/VR ที่นำ AI เข้ามาช่วยในการนำทาง หรือแม้กระทั่งเกิดสตาร์ทอัพด้าน e-Commerce เพื่อเข้ามาช่วยในการขายสินค้าออนไลน์ ไม่เพียงแต่เกิดการพัฒนาโปรดักซ์ และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ประเทศที่สตาร์ทอัพมีโอกาสเติบโตยังสามารถดึงดูดเงินลงทุน และคนเก่งจากวงการต่าง ๆ ทั่วโลกให้มารวมตัวกันได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกประเทศต่างโหยหา แต่สำหรับประเทศไทย...
- Advertorial - ADFEST 2020