Tag: คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่

การันตีคุณภาพ !! คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ คว้ารางวัล อย. QUALITY AWARD 2020

 “ความปลอดภัย” เป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์รอบตัวที่ต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ภาครัฐจึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวัง กำกับ ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่ระบบโรงงาน การผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ เพื่อปกป้องและคุ้มครอง สุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์โดย คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขให้กับ บริษัท...
- Advertorial -