Tag: คาแร็คเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง

กว่าจะเป็น ‘บาร์บีกอน’ การกำเนิดขึ้นของมังกรน้อยสีเขียว 30 ปี คู่บุญ ‘บาร์บีคิวพลาซ่า’

 เมื่อนึกถึงร้าน “บาร์บีคิวพลาซ่า” ภาพของ “บาร์บีกอน” มังกรน้อยสีเขียวน่ารักที่ยืนอยู่หน้าร้าน มักจะปรากฏเป็นภาพที่มาคู่กันมาเสมอ เพราะ “บาร์บีกอน” เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับแบรนด์มานานตั้งแต่ในยุคแรกๆ ของบาร์บีคิวพลาซ่า จนหลายคนเรียกชื่อ “ร้านบาร์บีกอน” แทนที่จะเรียกชื่อว่าร้านบาร์บีคิวพลาซ่าด้วยซ้ำบทบาทของบาร์บีกอน ดูจะมีความหมายสำคัญกับแบรนด์มากขึ้นเรื่อยๆ จากแรกเริ่มที่ใช้บาร์บีกอนเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ให้คนจดจำร้านได้ มาสู่การสร้างให้ “บาร์บีกอน” มีชีวิต เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและเชื่อมโยงแบรนด์เข้าถึงลูกค้า ซึ่งบาร์บีคิวพลาซ่า ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำเรื่องการใช้กลยุทธ์ คาแรคเตอร์ มาร์เกตติ้ง...
- Advertorial -