Tag: ความรู้ทางการเงิน

“อายุน้อยร้อยหนี้” Gen Y ไทยจ่ายหนัก หนี้บัตรเครดิตท่วมครึ่งหนึ่งของรายได้

กรุงศรี คอนซูเมอร์ แชร์พฤติกรรมทางการเงินของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือ First Jobber ทำให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ได้ โดยเฉพาะบัตรเครดิต ขณะที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ นำมาสู่ปัญหาภาพรวมของคนไทยที่เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และเป็นหนึ่งต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คนไทยหนี้พุ่ง เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยคุณณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด...

สุขภาพการเงินคนไทยป่วยขั้นวิกฤต แถมเปย์ค่าหวย เหล้า บุหรี่ มากกว่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา     

ทีเอ็มบี(TMB) เจาะลึกสถานการณ์ทางการเงินของคนไทย พบอาการน่าเป็นห่วง ทั้งมีเงินออมไม่พอ ติดนิสัยใช้จ่ายในเรื่องไม่จำเป็น รวมทั้งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการออม และไม่มีการวางแผนหรือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินไว้ล่วงหน้า ที่สำคัญมีถึง 1 ใน 5 หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือตกงานจะมีเงินใช้ได้ไม่ถึง 1 เดือนสิ่งที่คิด VS สิ่งที่เป็นศูนย์วิเคราะห์วิจัย Customer Insights by TMB Analytics โดย คุณนริศ...