Tag: ความภักดีต่อแบรนด์

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุค “ไร้ความภักดีต่อแบรนด์” พร้อม 5 วิธี เมื่อลูกค้า Disloyalty

  'ความไม่ภักดีต่อแบรนด์กำลังกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่' หนึ่งในข้อสรุปที่ได้จากรายงานครั้งล่าสุดของนีลเส็น ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 3 หมื่นคน ในภูมิภาคต่างๆ จาก 64 ประเทศทั่วโลก เผยถึงระดับของความ ‘ไม่’ จงรักภักดีต่อแบรนด์ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่า มีเพียง 8% ของผู้บริโภคทั่วโลกเท่านั้น ที่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ที่ภักดีต่อแบรนด์ หากพูดถึงแบรนด์โปรดของพวกเขา การศึกษาเกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภคทั่วโลกของนีลเส็นในครั้งนี้ ได้ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า Brand Loyalty อาจจะไม่มีเหลืออยู่แล้วสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้...

Right Offer – Right Person – Right Time 3 หลัก ทำ...

นับวันแบรนด์ยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการทำให้ Message ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งด้วยฐานะในความเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าบางส่วนอาจตั้งแง่ไว้แต่แรก ที่ผ่านมาจึงได้เห็นหลายๆ แบรนด์แก้ปัญหาด้วยการมอบ Special Offer บางอย่างเพื่อทำความรู้จักกับผู้บริโภค ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมเปิดประตูให้แบรนด์เข้ามาทักทายได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อนานวัน หลายๆ แบรนด์ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กัน ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบกว้างๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะคุยกับใคร รวมทั้งการเติบโตของจำนวนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคในแต่ละวันล้วนอยู่ในภาวะ Overload โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นที่ Overload เพราะแม้แต่ข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากแบรนด์หรือ...
- Advertorial - ADFEST 2020