Tag: ความพึงพอใจของผู้บริโภค

สำรวจพบ ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลิฟ “ช้อปปิ้งออนไลน์” ลดลง

มีรายงานน่าสนใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 โดยพบว่า 39% รู้สึกพึงพอใจลดลง เนื่องจากแพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับการเติบโตด้านตัวเลข มากกว่าประสบการณ์ของผู้บริโภครายงานดังกล่าวจัดทำโดย Blackbox Research ร่วมกับแพลตฟอร์มข่าวกรองผู้บริโภค Toluna ที่ทำการวิเคราะห์ความรู้สึก ความคาดหวัง และพฤติกรรมของผู้บริโภค 4,780 รายใน 6 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนามผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าในขณะที่แบรนด์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่...
- Advertorial -