Tag: ความปกติรูปแบบใหม่

รู้จัก New Normal ความปกติใหม่ หลัง Covid-19 และ “ต้นทุนเพิ่ม” ที่ธุรกิจต้องจ่าย!

 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่า New Normal หรือ ความปกติรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยปฏิบัติกันมาสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ซึ่งแท้จริงแล้ว New Normal เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หลายครั้งที่ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์วิกฤติอย่างกระทันหันจนยากจะรับมือ พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปจากวิถีเดิมๆ ทว่าสิ่งที่ตามมาหลังการเปลี่ยนแปลง นอกจากวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว ทุกการเปลี่ยนแปลงยังมี “ต้นทุน” เพิ่มขึ้น ซึ่งแบรนด์และนักการตลาดไม่ควรมองข้าม ทั้งยังต้องสามารถบริหารจัดการต้นทุนเหล่านี้ให้เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนNew Normal เกิดมาทุกยุคสมัย เมื่อพูดถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป หลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไร แล้วมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร...
- Advertorial -