Tag: คลินิก

“วุฒิศักดิ์ คลินิก” ยื่นล้มละลาย ขอเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

หลังจากสร้างปรากฏการณ์เปิดคลินิกเสริมความงามจนโด่งดังและปลุกกระแส "สวยด้วยมือแพทย์" ที่เข้าถึงง่าย เริ่มในปี 2544 แต่เมื่อกิจการขยายตัวไปอย่างมาก ในทางธุรกิจ "วุฒิศักดิ์ คลินิก" กลับเผชิญหน้ากับปัญหาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และปรับตัวเข้าสู่การขยายไลน์โปรดักท์สินค้าเพื่อความงาม ไม่ยึดติดกับการเป็น "คลินิก" ซึ่งมีต้นทุนสูง บริหารงานยากกว่า แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ทางธุรกิจดีขึ้น จนกระทั่งนำไปสู่ ... การยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอเข้าฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายล้มละลาย ในวันที่...
- Advertorial -