Tag: ครีเดน

ภาวุธ เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซ เกาะเทรนด์ Fintech ลุยสตาร์ทอัพ Crenden.co ระบบยืนยันตัวตนออนไลน์

ครีเดน (www.Creden.co) บริษัทสตาร์ทอัพ ด้านระบบยืนยันตัวตน (eKYC) และประเมินลูกค้าทางออนไลน์ (Credit Scoring) โดยนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในโลกออนไลน์ และจากองค์กรต่างๆ มารวมรวมเป็น Big Data เพื่อวิเคราะห์ และยืนยันความถูกต้องด้วยเทคโนโลยีบล๊อคเชน (Blockchain) เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถระบุยืนยันลูกค้าได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยตามกฏหมายโดยปัจจุบันการยืนยันตัวตนของลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ต้องใช้เอกสารมากมายในการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน รายการเดินบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองจากบริษัท เป็นต้น...
- Advertorial -