Tag: คราม

“Design Thinking” เบื้องหลังวิธีคิด ผลักดัน “สีย้อมคราม” ต้นตำรับภูมิปัญญาไทย สู่เวทีโลก

ที่บ้านนาขาม จังหวัดสกลนคร มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นั่นก็คือ "การย้อมคราม" ซึ่งต้องอาศัยทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ในการปลูก "ต้นคราม" และเทคนิคการย้อมสีคราม ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นอาชีพของชุมชน ที่โดดเด่น สีและกระบวนการผลิตครามของที่นี่จึงไม่เหมือนท้องถิ่นอื่น จากเรื่องราวนี้เองที่ ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ของ King Power ค้นพบว่า ภูมิปัญญาดังกล่าวมีประเด็นน่าสนใจ น่าจะสามารถหยิบยกมาต่อยอดเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายในระดับโลกได้ จนเป็นที่มาของ Indigo Collection...
- Advertorial -