Tag: คนไทยไร้ E-Waste

เอไอเอส ผนึก มหามิตร “กรีนพหลโยธิน” ชูต้นแบบภาคีเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดชาเลนจ์รักษ์โลก ดึงพลังพนักงานรุ่นใหม่สร้างจิตสำนึก กำจัดขยะ E-Waste อย่างถูกวิธี [PR]

เอไอเอส สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม “คนไทยไร้ E-Waste” ผนึกพลัง 3 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการคัดแยกและนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ไปทิ้งอย่างถูกวิธี ล่าสุดชวนมหามิตร “กรีนพหลโยธิน” 13 องค์กรชั้นนำบนถนนเส้นพหลโยธิน ทำภารกิจครั้งสำคัญเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย “E-Waste The Battle...

เอไอเอส จับมือ TRBN ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste” จัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รับคลายล็อกดาวน์ [PR]

เอไอเอส เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดรวมพลังกับ ภาคีเครือข่ายความเพื่อยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 9 องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยออพติคอล, อีสท์ วอเตอร์,...

เอไอเอส ผนึก ไปรษณีย์ไทย ขยายแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” เพิ่มจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 160 แห่ง...

เอไอเอส เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม ขยายแคมเปญใหญ่ “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ “E-Waste” สำหรับแคมเปญนี้มุ่งเน้น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภทได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ, พาวเวอร์แบงก์ และ หูฟัง) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดผนึกกำลังกับไปรษณีย์ไทย เพิ่มจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ในที่ทำการไปรษณีย์...
- Advertorial -