Tag: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดงานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 [PR]

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการด้านขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทย โดยการประกาศรางวัล องค์กรและหน่วยงานผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และธุรกิจประเทศไทยในด้านต่างๆ ซึ่งรางวัลนี้นอกจากเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รางวัลแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทำการตัดสินรางวัลดังกล่าวการจัดงาน DRIVE AWARD...

ครบรอบ 10 ปี งานวิจัยจาก “จุฬาฯ” กับ 15 สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และ 6 สุดยอดแบรนด์อาเซียน 

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM)     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ให้แก่สุดยอด  ...

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ยกเครื่องหลักสูตรอบรมผู้บริหาร MMP ติดอาวุธก้าวผ่านดิจิทัลดิสรัปชั่น [PR]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) ยกเครื่องหลักสูตรเรือธงสำหรับผู้บริหาร MMP - Modern Management Program ปั้นนักธุรกิจยุคใหม่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในยุคเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดหลักสูตร MMP เมื่อปี พ.ศ. 2527 คณะฯ...

4 ทักษะเพื่อรอดจาก AI Disruption เมื่อ 85% ของงานในอนาคต​จะเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่มีในตอนนี้

ตามรายงานของ McKinsey & Company ที่ได้ทำการศึกษาไว้เมื่อปี 2016 ระบุว่า ในอนาคตจะมีอาชีพอยู่ราว 5% ของจำนวนอาชีพทั้งหมดที่มีอยู่​ มีแนวโน้มที่จะนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์อยู่เลย ขณะที่ในปัจจุบันนั้นมีภาคธุรกิจจำนวนมากเริ่มนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือนำหุ่นยนต์ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานต่างๆ โดยมีถึง 60% ที่นำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 30% ของจำนวนงานที่ต้องทำทั้งหมด...

จุฬาฯ ประกาศ สุดยอด 32 แบรนด์ทรงพลังปี 2018 แบบอย่างของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ประกาศผลและมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 4 จำนวน 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีสุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่เข้ารับรางวัลเป็นครั้งแรก ได้แก่ วาสลีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย, โรซ่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง, ธนาคารกสิกรไทย ในกลุ่มบริการทางการเงิน...

จุฬาฯ เผยผลวิจัย 15 สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และ 6 สุดยอดแบรนด์ระดับอาเซียน 2018

เป็นประจำทุกปีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ก็มี องค์กรที่คว้ารางวัลนี้ได้ทั้งสิ้น 15 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรอีก 5 แห่ง ที่ขึ้นแท่นองค์กรระดับ Hall of Frame ความพิเศษของปีนี้ก็คือ หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขยายผลการสำรวจไปสู่ระดับอาเซียนเป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate...

มองมุมกลับแล้วปรับมุมมอง “เติมหัวใจให้ธุรกิจ” สร้างความสุขให้พนักงาน สร้างองค์กรยั่งยืน

“0.04%” หรือเพียงแค่ 4 บริษัทเท่านั้นจาก 10,000 บริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องเกิน 30 ปี ฟังแล้วก็อาจเป็นตัวเลขที่น้อยจนน่าใจหาย หากเป็นนักธุรกิจทั่วไปก็คงคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ยึดความสำเร็จบนผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิธีโปรโมตสินค้า การจัดสรรงบประมาณ การสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นพนักงานเป็นต้น แต่แท้จริงแล้วธุรกิจที่ยึดแนวคิด “การสร้างความสุข” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะมีแนวโน้มนำพาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนได้มากกว่านี่คือแนวคิดหลักของ ศาสตราจารย์ โคจิ ซากาโมโต้ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยโฮเซ โตเกียว ผู้แต่งหนังสือ “บริษัทนี้ที่ควรรัก” มองว่า...

Check List วัดพลังแบรนด์ ‘แข็งแกร่ง’ รับแรง ‘ดราม่า’ ได้แค่ไหน ?

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายครั้งหลายคราที่แบรนด์หรือธุรกิจต้องเผชิญกับดราม่าต่อประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากการคาดการณ์ผลตอบรับหรือกระแสในตลาดที่ผิดพลาด ทำให้หลายแห่งต้องออกมาหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์กันอยู่บ่อยๆ ขณะที่อีกมุมหนึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในบางเรื่องอาจจะมีสาเหตุที่รุนแรงมากกว่า อาทิ ความไม่โปร่งใส หรือดำเนินธุรกิจที่ขัดกับหลักธรรมมาภิบาลต่างๆ ทำให้แบรนด์หรือธุรกิจไม่ได้รับการยอมรับและถูกต่อต้านจากสังคมซึ่งในประเด็นหลังนี้ ต้องแก้ไขกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดถือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาพร้อมกันเสมอ เพราะโลกธุรกิจทุกวันนี้ได้ก้าวข้ามจากแค่การแข่งขันที่วัดผลแพ้ชนะกันด้วยเรื่องของตัวเลขหรือผลกำไร มาสู่การบริหารแบรนด์หรือธุรกิจให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของผู้คนและสังคมโดยรอบ เพื่อสร้างเกราะป้องกันหรือทำให้มีผู้สนับสนุนแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ตามวิถีโลกปัจจุบันที่เน้นการทำธุรกิจภายใต้กรอบของการสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญในส่วนของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายและส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบางแบรนด์ก็สามารถตั้งรับและแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามได้เป็นอย่างดีและทันท่วงที ขณะที่บางแบรนด์อาจเดินเกมผิด ยิ่งแก้ไขยิ่งกลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยเช่นกันFLAWSOME เทิร์นวิกฤตสู่โอกาส Brandbuffet.in.th ได้รับคำแนะนำจาก ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร...
- Advertorial -