Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

4 ทักษะเพื่อรอดจาก AI Disruption เมื่อ 85% ของงานในอนาคต​จะเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่มีในตอนนี้

ตามรายงานของ McKinsey & Company ที่ได้ทำการศึกษาไว้เมื่อปี 2016 ระบุว่า ในอนาคตจะมีอาชีพอยู่ราว 5% ของจำนวนอาชีพทั้งหมดที่มีอยู่​ มีแนวโน้มที่จะนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์อยู่เลย ขณะที่ในปัจจุบันนั้นมีภาคธุรกิจจำนวนมากเริ่มนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือนำหุ่นยนต์ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานต่างๆ โดยมีถึง 60% ที่นำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 30% ของจำนวนงานที่ต้องทำทั้งหมด...

จุฬาฯ ประกาศ สุดยอด 32 แบรนด์ทรงพลังปี 2018 แบบอย่างของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ประกาศผลและมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 4 จำนวน 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีสุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่เข้ารับรางวัลเป็นครั้งแรก ได้แก่ วาสลีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย, โรซ่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง, ธนาคารกสิกรไทย ในกลุ่มบริการทางการเงิน...

จุฬาฯ เผยผลวิจัย 15 สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และ 6 สุดยอดแบรนด์ระดับอาเซียน 2018

เป็นประจำทุกปีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ก็มี องค์กรที่คว้ารางวัลนี้ได้ทั้งสิ้น 15 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรอีก 5 แห่ง ที่ขึ้นแท่นองค์กรระดับ Hall of Frame ความพิเศษของปีนี้ก็คือ หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขยายผลการสำรวจไปสู่ระดับอาเซียนเป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate...

มองมุมกลับแล้วปรับมุมมอง “เติมหัวใจให้ธุรกิจ” สร้างความสุขให้พนักงาน สร้างองค์กรยั่งยืน

“0.04%” หรือเพียงแค่ 4 บริษัทเท่านั้นจาก 10,000 บริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องเกิน 30 ปี ฟังแล้วก็อาจเป็นตัวเลขที่น้อยจนน่าใจหาย หากเป็นนักธุรกิจทั่วไปก็คงคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ยึดความสำเร็จบนผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิธีโปรโมตสินค้า การจัดสรรงบประมาณ การสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นพนักงานเป็นต้น แต่แท้จริงแล้วธุรกิจที่ยึดแนวคิด “การสร้างความสุข” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะมีแนวโน้มนำพาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนได้มากกว่า นี่คือแนวคิดหลักของ ศาสตราจารย์ โคจิ ซากาโมโต้ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยโฮเซ โตเกียว ผู้แต่งหนังสือ “บริษัทนี้ที่ควรรัก” มองว่า...

Check List วัดพลังแบรนด์ ‘แข็งแกร่ง’ รับแรง ‘ดราม่า’ ได้แค่ไหน ?

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายครั้งหลายคราที่แบรนด์หรือธุรกิจต้องเผชิญกับดราม่าต่อประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากการคาดการณ์ผลตอบรับหรือกระแสในตลาดที่ผิดพลาด ทำให้หลายแห่งต้องออกมาหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์กันอยู่บ่อยๆ ขณะที่อีกมุมหนึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในบางเรื่องอาจจะมีสาเหตุที่รุนแรงมากกว่า อาทิ ความไม่โปร่งใส หรือดำเนินธุรกิจที่ขัดกับหลักธรรมมาภิบาลต่างๆ ทำให้แบรนด์หรือธุรกิจไม่ได้รับการยอมรับและถูกต่อต้านจากสังคม ซึ่งในประเด็นหลังนี้ ต้องแก้ไขกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดถือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาพร้อมกันเสมอ เพราะโลกธุรกิจทุกวันนี้ได้ก้าวข้ามจากแค่การแข่งขันที่วัดผลแพ้ชนะกันด้วยเรื่องของตัวเลขหรือผลกำไร มาสู่การบริหารแบรนด์หรือธุรกิจให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของผู้คนและสังคมโดยรอบ เพื่อสร้างเกราะป้องกันหรือทำให้มีผู้สนับสนุนแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ตามวิถีโลกปัจจุบันที่เน้นการทำธุรกิจภายใต้กรอบของการสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ ในส่วนของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายและส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบางแบรนด์ก็สามารถตั้งรับและแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามได้เป็นอย่างดีและทันท่วงที ขณะที่บางแบรนด์อาจเดินเกมผิด ยิ่งแก้ไขยิ่งกลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยเช่นกัน FLAWSOME เทิร์นวิกฤตสู่โอกาส  Brandbuffet.in.th ได้รับคำแนะนำจาก ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร...

พาณิชยศาสตร์ฯ มธ. จัดสัมมนาใหญ่ เผยผลวิจัย BUSINESS 4.0 วางโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

คณบดีและทีมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.  ผู้วิจัย Business 4.0 การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้สภาพภูมิทัศน์หลายๆ อย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งเพื่อความอยู่รอดท่ามกลาง Technology Disruptive รวมไปถึงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผู้คนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ขณะที่การปรับตัวและการพัฒนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น  เพราะแม้แต่ในแวดวงการศึกษาเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รวมไปถึง การเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากยุคก่อน รวมไปถึงการติดตามเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของทางมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันและความท้าทายที่มีอยู่รอบด้าน...

ประกาศผลรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ประจำปี 2560 พร้อม 5 แบรนด์สุดยอดแชมป์ 5 ปีซ้อน

เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ขึ้น สำหรับการประกาศผลรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values” ซึ่งประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งวิจัยและพัฒนา ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดอันดับและองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในทุกหมวดธุรกิจในประเทศไทย ในแต่ละปี เพื่อศึกษาถึงเคล็ดลับในการที่จะนำพาแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจในเรื่องธุรกิจ โดยปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว...

จุฬาฯ เผย 17 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ปี 2016

หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สื่อในเครือผู้จัดการ, เว็บไซต์ Brand Buffet และ นิตยสาร S+M ร่วมกันจัดงาน “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” เพื่อประกาศผลงานวิจัย และมอบรางวัลให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 17 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2559...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR